Leanaři všech zemí, spojte se!

Sdílejte své znalosti a zkušenosti s profesionály v oboru.

Podělte se o úspěchy a výzvy, obohaťte se o nové přístupy
a inspirujte se.

 


29. 11. 2022, BRNO

Více informací

O akci

Konference zaměřená na předávání zkušeností v oboru Lean a Průmysl 4.0

Hlavním cílem akce je předávání zkušeností mezi účastníky (Knowledge sharing), tzn. poskytnout inspiraci, získané zkušenosti a poučení z denní praxe a vybudovat profesní propojení s ostatními.

Proč

Leanaři, pracovníci, kteří se zabývají zaváděním lean / průmyslu 4.0 a zlepšováním procesů, jsou ve firmách často samotnými bojovníky za lepší budoucnost. Nemají možnost sdílet zkušenosti a poznatky, nedostává se jim zpětné vazby, oponentury a nových pohledů na řešenou problematiku. Často se snaží najít řešení tam, kde už to kolegové v okolí úspěšně řešili. Proto je cílem akce umožnit těmto odborníkům sdílet se skupinou obdobných profesí svoje zkušenosti.

Pochlubte se Vaším projektem

Získejte zpětnou vazbu nebo inspiraci do budoucna

Sdílejte svá úskalí a problémy

Získejte formou diskuse náhled, jak bylo obdobné řešeno v jiných firmách, případně návod, jak se se situací vypořádat

MOTO AKCE

Konference kde nebudete jen poslouchat. Budete přednášet, poskytovat si navzájem zkušenosti, obohacovat se o nové přístupy a pohledy ostatních.

Formát konference

Zcela nový a jedinečný na trhu.
Čas pro Vás a Vaše témata.

Je to čas, ve kterém získáte hodnotnou zpětnou vazbu, inspiraci, zkušenosti nebo doporučení. Přesně to, co budete sami chtít.

A pokud je Vaším zájmem seznámit se s novými technologiemi, máte možnost zvolit si účast na praktické exkurzi s demonstrací technologií partnerů konference.

Harmonogram

29. 11. 2022 Hotel Vista, Hudcova 72, Brno-Medlánky

8:00
Registrace + coffee
10:40
Coffee break
12:30
Oběd
14:40
Sdílení znalostí účastníků
  • Prezentace účastníků a moderované diskuze s publikem
14:40
Technologie Sewio
a B&R
  • Exkurze do výrobní buňky 4.0
18:00
Raut + Pivo + Networking

Přednáškový blok

Zaměřený na přinášení nových znalostí, zkušeností a dovedností. Zde bude prostor pro oficiální řečníky. Naši řečníci jsou lidé z praxe, mají mnoho zkušeností a jejich příspěvky budou velkou inspirací.

Sdílení znalostí účastníků

Čas pro Vás a Vaše témata, která můžete sdílet, následovat bude moderovaná diskuze.
Je to čas, ve kterém získáte hodnotnou zpětnou vazbu, inspiraci, zkušenosti nebo doporučení. Přesně to, co budete sami chtít.

Technologie Sewio a B&R

Pokud je Vaším zájmem seznámit se s novými technologiemi, máte možnost zvolit si účast na praktické exkurzi s demonstrací technologií partnerů konference Sewio a B&R. Tato skupina bude přepravena hromadně do centra INTEMAC v Kuřimi, kde proběhnou praktické ukázky a detailní seznámení s těmito technologiemi.

Řečníci a témata

Profesionálové z praxe

Úvodní slovo

Ing. et Ing. Jakub Myška, CEO Lean Industry /Moderátor konference/

Jako moderátor konference s mnohaletou zkušeností v oblasti lean a managmentu firem bude mým potěším Vás provést touto konferencí. Obzvláště se těším na odpolední blok, který je zaměřený na sdílení znalostí. Budu moderovat Vaše diskuze a také přidávat osobní zkušenosti ze života managera bojujícího za produktivitu firmy a její rozmach, nebo z pohledu lean specialisty, pro kterého jsou nástroje lean součástí každodenního života.

PROČ JE LEAN V NEJISTÝCH ČASECH NEZBYTNÝ (NEJEN VE VÝROBNÍCH PROCESECH)

Ing. Dušan Tešlár, Production manager

V průběhu turbulentní doby posledních 2 let byl Dušan u zrodu zcela nové výrobní firmy, respektive jejího přesunu z Německa do ČR. Na této konferenci se s Vámi podělí o nezbytnost lean metod při zavádění nové výroby se zaměřením na metody, které jsou obzvláště vhodné při implementaci nových výrobních linek. Ukáže, jak se vypořádat s problémy a riziky při rozjezdu nových produktů. Dozvíte se také, jak se dá pomocí lean metod bojovat proti vlivům, způsobeným v okolním globálním světě.

TQK – MODULÁRNÍM OPERAČNÍM SYSTÉMEM K DOKONALOSTI

Ing. Luděk Ohnoutek, Vedoucí útvaru firemních procesů

Modularita v dnešním průmyslovém světe je naprosto nezbytnou součástí fungování firem, případně celých ekonomik. Proto ve firmě budujeme modulární Lean Operations systém, o jehož principy a funkce se s Vámi podělím. Dozvíte se, proč jsme začali systém TQK zavádět a také naše zkušenosti po prvním roce- co to přineslo, co naopak stále kulhá, nebo jak reaguje na podmínky na trhu. Velkou inspirací po posluchače bude pojednání o přesahu tohoto systému práce do jiných oblastí- digitalizace, šetření energií, automatizace, nebo informační technologie.

Existuje propojení LEAN nástrojů s ISO managmentem jakosti?

Ing. Pavel Záchenský, PhD., Lean 6Sigma specialista, manager zlepšování

Ve firmách vedle sebe často žijí dva systémy práce. Jeden dle managementu jakosti, druhý v podobě lean opeations systému. Každý z těchto systémů využívá svoje nástroje, svoje přístupy a také požadavky na firmu a její personál. Jenže ve skutečnosti se tyto dva sytému dají velice jednoduše propojit do vzájemné, velice efektivní synergie. V této části konference se dozvíte, jak vybrané nástroje lean navazují na ISO normy, jak maximálně využít jejich efektu a přitom být v souladu s požadavky norem. Ukážeme, jak je udržet v chodu a jak je neustále zlepšovat například pomocí metody Toyota KATA.

Manažer jako (největší) brzda rozvoje firmy

Ing. Tomáš Rudle, Krizový manažer, Interim manager, Specialista na automatizaci a robotizaci

Znáte to sami- zdánlivě výborný projekt, začnete řešit standardní postup vašich prací, a pak to najednou vidíte v naprosto ostrých konturách- objeví se překážka na cestě- problém! A zase nám ta “ryba” smrdí od hlavy a nikoli od ocasu, jak nám při nástupu na projekt tvrdili.
Tou překážkou je tentokrát osoba zakladatele společnosti ze začátku 90.let, jehož postupy už nefungují a poškozují firmu, kterou je potřeba před ním ochránit. Případně je to pasivní zaměstnanec, manažer, bránící se zuby nehty veškerým potřebným změnám. Přednáška bude o tom, jak se s nastalou situací vypořádat.

Představení technologií B&R

Ing. Robert Charvát, Strategic Business Development Manager

Perfection in Automation aneb Dokonalost v automatizaci je naším posláním. S tímto motem jsme vystavěli i Výrobní buňku 4.0. Budete mít jedinečnou možnost do ní nahlédnout. Ukážeme Vám robotizované obráběcí pracoviště, kombinující výhody automatizace s potřebami malosériové výroby. Tato buňka vyrábí kusově za cenu sériové výroby a umožňuje flexibilně reagovat na měnící se požadavky. Nebude chybět B&R APROL- platforma pro tovární automatizaci, která v rámci projektů digitalizace / Průmyslu 4.0 zajistí propojení linek, strojů i produktů a vícesměrný tok energetických, diagnostických a technologických dat.

Představení technologií Sewio

Ing. Šimon Chudoba, Regional Sales Manager

Se svým real-time lokalizačním systémem, založeném na UWB (Ultra-wideband) technologii, přináší Sewio Networks, ve spolupráci se svými ověřenými partnery, účastníkům konference komplexní řešení k dosažení vyšší efektivity, ziskovosti a bezpečnosti. UWB poskytuje cenné poznatky založené na datech o poloze v reálném čase. Během prezentace se stručně seznámíte se Sewio produkty i konkrétními příklady využití informací o poloze výrobků, osob, nebo zařízení. Dostanete jedinečnou šanci se podívat na použití našeho řešení v praxi ve výzkumném a inovačním centru INTEMAC v Kuřimi.

O nás

lean industry

Pracujeme s vrcholným managementem průmyslových a výrobních firem, kterým pomáháme dělat lepší rozhodnutí a následně je uvést v realitu.

Již přes 15 let jsme partnery našim klientům. Pomáháme se změnou firemní kultury a budujeme tak nezastavitelné týmy, které přináší zlepšení v tom, co dělají. Našim cílem je vybudování štíhlého podniku a to na všech úrovních organizace klienta (od top managementu směrem dolů).

MANAGEMENT

Začněte od vedení své firmy. Jedině tak efektivně vyrostete a udržíte se na vrcholu.

ŠTÍHLÁ VÝROBA

Odlište se od konkurence a zvyšte své zisky. Naučíme Vás ty správné postupy a metody.

PRŮMYSL 4.0

Zvyšte svou konkurenceschopnost a nezůstaňte pozadu za průmyslovým světem.

VZDĚLÁVÁNÍ

Informujte se v oblasti štíhlé výroby a průmyslu 4.0. Školíme na míru Vašim potřebám.

Partneři

Registrace

LEANAŘI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!

KONFERENCE, KDE NEBUDETE JEN POSLOUCHAT.

Profesionálové v oboru, praxe a Vaše projekty v moderovaných diskuzích.

Konání akce

úterý 29.11.2022

hotel Vista, Hudcova 72, Brno – Medlánky

 

Cena

5 000 ,- Kč

cena na účastníka zahrnuje:

  • účast na celém programu akce
  • transport do místa exkurze
  • kompletní catering v podobě coffe breaků, oběda, nápojů a rautové večeře
  • konferenční skripta

Mám zájem o*

Mám zájem o exkurzi

Dále mám zájem o

Odkud jsem se dozvěděl o akci

Potvrzení o odeslání*

GDPR a Cookies*

5 + 7 =