Konference byla výbornou příležitostí setkat se, navázat kontakty a diskutovat o LEAN se zajímavými a zkušenými lidmi z různých (nejen) výrobních odvětví. Všichni zúčastnění měli možnost zapojovat se do průběhu a tvořit tak její obsah. Svou organizací šlo o skvělou kombinaci teorie a praxe ať již z pohledu pozvaných řečníků v panelové diskusi, případových studií hostů, či reálnými ukázkami na místě a zakončenou exkurzí. Perfektní organizace s výborným zázemím pro všechny účastníky. S tím vším se jednalo o konferenci, která měla správný „flow“, rozhodně nenudila a byla opravdu LEAN. Těším se na další ročník v roce 2024.